צנרת גמישה

שסתומים

אינסקו מספקת ליין רחב של שסתומים ומגופים לתעשייה ולמגוון יישומים כגון נוזלים, גזים, אדים, מוצקים ועוד.

Verified by MonsterInsights