צנרת גמישה

מראי זרימה

מראי זרימה מותקנים במערכות צנרת בהן זורמים נוזלים וגזים. מראה זרימה מורכבת מגוף מתכתי וצינור זכוכית או חלון שקוף, המאפשר לראות את הזורם.

אינסקו מספקת מראי זרימה מאוגנים מפלב"מ או מפלדה מצופה טפלון, וכן מראי זרימה סניטריים לתעשיית התרופות והמזון.

Verified by MonsterInsights