צנרת גמישה

גזים תעשייתיים

אינסקו מספקת צנרת גמישה ומגוון חיבורים לגזים תעשייתיים במגוון יישומים – צנרת חיבור סטנדרטית לגלילי גז, צנרת מיוחדת בעלת מנגנון בטיחות אינטגרלי ללחצים גבוהים, צנרת למשאיות הובלת גז וצנרת קריאוגנית לשימוש במפעלי הפרדת אוויר.

תעשיות נוספות

Verified by MonsterInsights